گروه های تصاویر

گروه خود را انتخاب کنید

تراک

تعداد آیتم : 2 مورد
انواع تراک ثابت و متحرک
با نخ کش و بدون نخ کش 

سرپارچه

تعداد آیتم : 0 مورد انواع سرپارچه فلزی و پلاستیکی

وازلین پرده

تعداد آیتم : 1 مورد
وازلین پرده
مخصوص روانسازی انواع قطعات پرده 

تراک سرهم

تعداد آیتم : 3 مورد
تراک سرهم ویژه دی کی
تعداد 80 عدد سرهم شده به صورت مونتاژ
هر کارتن شامل 2000 تراک سرهم...