آدرس کارخانه: تبریز- ابتدای جاده تبریز/ آذرشهر- بعداز شهرک صنعتی شهید رجایی- زیرگذر اول به طرف سردرود- کارخانه اول
ساعات کاري ما : 10 الی 14 -17 الی 22
آدرس مرکز توزیع و پخش: تبریز- ابتدای جاده تبریز به سمت سردرود- بعداز شهرک صنعتی شهید رجایی- زیرگذر اول به طرف سردرود- ساختمان...
شماره تماس کارخانه: 041-34211047
شماره تلفن مرکز توزیع و پخش: 041-34207847
واحد پشتيباني 04134211047دفتر توزیع و پخش 04134211047
09144942426